Regler og rettningslinjer

  • Kun medlemmer skal bruke banen!
  • Søppel, baller, flasker, etc. tas med hjem!
  • Tennis sko skal brukes.
  • Banen skal kostes etter bruk.
  • Banen skal vannes ved behov.
  • Ved vann på banen skal den ikke benyttes.
  • To medlemmer har fortrinnsrett på banen mot en som trener alene.
  • Ta hensyn til at banen ligger mellom boliggårder.
  • Unngå roping/ skriking og støyende adferd.
  • Spillere skal bære topp/overdel.Medlemmer som tøyer eller velger å ignorere reglene vil ekskluderes.

Velkommen til ny sesong!

Skillebekk Tennisklubbv, 02.05.2022

Kontakt

Øyvin Grimnes, styreleder
oyvin.grimnes@gmail.comTlf: +47 924 92 000
Delivered by Cowedo